ΓΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του DiPedia.eu επιτρέπει μέσα από αυστηρά επίπεδα ασφάλειας, την πρόσβαση στα δεδομένα των μαθητών από τους κηδεμόνες τους.

Μέσα από μια απλή και ασφαλή διαδικασία ο κύριος χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να δώσει πρόσβαση στην υπηρεσία Γονικού Ελέγχου σε κάθε γονέα που το επιθυμεί. Η πρόσβαση στο γονικό έλεγχο απαιτεί την ενυπόγραφη συναίνεση του κηδεμόνα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο κηδεμόνας μπορεί να έχει πρόσβαση στο ειδικό περιβάλλον πρόσβασης του DiPedia.eu. Ο κηδεμόνας αποκτώντας κωδικούς που του παραδίδονται αποκλειστικά από το χρήστη του DiPedia.eu μπορεί να έχει πρόσβαση από τον υπολογιστή του, το tablet ακόμη και το έξυπνο κινητό του,  στις εγγραφές που αφορούν το μαθητή όπως :

  • Καρτέλα Βαθμολογίας
  • Απουσίες
  • Ημερολόγιο Μαθητή
  • Οικονομικά

Η διαδικασία εισόδου στον Γονικό Έλεγχο γίνεται μέσα από την ειδική φόρμα εισόδου. Ο κηδεμόνας καταχωρεί το Email, τον μυστικό Κωδικό Πρόσβασης, το μοναδικό Κωδικό Μαθητή και τον ειδικό κωδικό ασφαλείας όπως εμφανίζεται στην εικόνα. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Καρτέλα Μαθητή.

Φόρμα Εισόδου Γονικού Ελέγχου
Καρτέλα Μαθητή – Βαθμολογία
Ημερολόγιο Μαθητή – Παρουσίες Απουσίες ανά μάθημα

DEMO

Demo της εφαρμογής Γονικού Ελέγχου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://bit.ly/2sf7gwt

Για να εισέλθετε στη demo λειτουργία δώστε

Email : schooldemo@example.com

Κωδικός : schooldemo

Κωδικός Μαθητή : 10000004