ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η προστασία των δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα της ομάδας ανάπτυξης και υποστήριξης του DiPedia.eu. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται οι παρακάτω διαδικασίες και πρακτικές:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μεταξύ του διακομιστή (server) και του τερματικού υπολογιστή του κάθε χρήστη χρησιμοποιείται  πιστοποιητικό κρυπτογράφησης διαμεταγωγής δεδομένων ώστε κανείς να μη μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που μεταφέρονται από και προς τον υπολογιστή σας κατά τη χρήση της εφαρμογής.

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ

Ο διακομιστής μας (server) σαρώνεται καθημερινά για πιθανές αδυναμίες και τρωτά σημεία.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – BACKUP

Η διασφάλιση των δεδομένων αποτελεί μιας από τις κρισιμότερες διαδικασίες τις οποίες η ομάδα υποστήριξης του DiPedia.eu φροντίζει να τηρεί σχολαστικά όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Καθημερινά ακόμη και το Σαββατοκύριακο, εκτελούνται εξαγωγές δεδομένων για την τήρηση  αντιγράφων ασφαλείας. Το πλήρες backup (δεδομένων και εφαρμογής) διασφαλίζει την επαναφορά του DiPedia.eu στο τελευταίο χρονικό σημείο λήψης των αντιγράφων ασφαλείας.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα στοιχεία που εισάγονται στην εφαρμογή αποτελούν πληροφορίες που οι χρήστες επιλέγουν να καταχωρίσουν, δεν συνδέονται, δεν διασταυρώνονται και δεν επικοινωνούν με κανένα άλλο ιστότοπο καθώς επίσης και δεν γνωστοποιούνται σε κανένα τρίτο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η καταχώρηση και η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων γίνεται από τους χρήστες οι οποίοι συμφωνούν και αποδέχονται την Ελληνική Νομοθεσία. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται προστατεύεται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και τις διατάξεις του νόμου Ν.2472/97 για την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων.