ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το πληροφοριακό σύστημα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες :

 • οργάνωση ανά σχολική περίοδο π.χ.
  • σχολικό έτος
  • καλοκαιρινή περίοδος
 • οργάνωση τάξεων
  • διαχείριση τμημάτων
  • καταχώρηση μεμονωνμένων παρουσιών – απουσιών ανά μαθητή
  • αυτόματη μαζική καταχώρηση παρουσιών ανά τμήμα και ημέρα
  • βαθμολογία
 • παρακολούθηση μαθητή
  • βαθμολογία
  • πολλαπλή επιλογή μαθημάτων ανά σχολικό έτος
  • πολλαπλή επιλογή τάξεων ανά σχολικό έτος
  • παρουσιολόγιο – απουσιολόγιο – ημερολόγιο
 • παρακολούθηση τάξης
 • δυνατότητες βαθμολόγησης
  • με κλίμακα αιρθμών π.χ.
   • 1 έως 10
   • 1 έως 20
   • δυνατότητα χρήσης δεκαδικών π.χ. 18,6 ή 19,2
  • με κλίμακα γραμάτων π.χ.
   • Α έως Ζ
   • A έως F
   • ενδιάμεση βαθμολογία π.χ. με Α+, Α, Α-, Β+, Β, Β- κ.λ.π.
  • δυνατότητα καταχώρησης αναβαθμολόγησης
  • δυνατότητα υπολογισμού ή μη υπολογισμού του βαθμού στο μέσο όρο
  • περίοδοι βαθμολογίας π.χ.
   • 1ο τρίμηνο
   • 2ο τρίμηνο
   • τελικές εξετάσεις
   • καλοκαιρινή περίοδος