ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για την υποστήριξη του on-line λογισμικού DiPedia.eu διατίθεται οργανωμένο σύστημα υποστήριξης μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής.

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα καταγραφής αιτημάτων υποστήριξης των χρηστών όλο το 24ωρο. Το τμήμα υποστήριξης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εάμεση πίλυση των αιτημάτων το αργότερο 24 ωρών από την καταχώρηση τους.

Το τμήμα υποστήριξης

  • ειδοποιείται άμεσα για το αίτημα υποστήριξης
  • αξιολογεί τη σοβαρότητα του αιτήματος
  • προχωρεί στην ικανοποίηση του αιτήματος
  • καταχωρεί τις απαραίτητες οδηγίες για την ικανοποίηση του αιτήματος
  • ειδοποιεί τον χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος
  • επικοινωνεί απευθείας με το χρήστη (αν κριθεί αναγκαίο)