ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια σειρά από εικόνες αναφορών – εκτυπώσεων (reports) της εφαρμογής DiPedia.eu. Για να δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα κάθε εικόνας κάντε κλικ επάνω της.

Καρτέλα Μαθητή

Καρτέλα Μαθητή

Συνοπτική Καρτέλα Μαθητή 

Συνοπτική Καρτέλα Μαθητή

Αναφορά Τάξης

Αναφορά Τάξης

Ημερολόγιο Οικονομικών Κινήσεων

Ημερολόγιο Οικονομικών Κινήσεων

Οικονομικά Στατιστικά

Οικονομικά Στατιστικά

 

Σημ.1: οι εικόνες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις εκτυπώσεις της εφαρμογής εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης της εφαρμογής DiPedia.eu.

Σημ.2: Τα ονόματα που εμφανίζονται στις εικόνες αποτελούν μέρος της Demo εφαρμογής και δεν έχουν καμία σχέση με φυσικά πρόσωπα.